İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Hukuk
  3. Yeni Kanun Tasarısı ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Neler Değişecek?

Yeni Kanun Tasarısı ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Neler Değişecek?

Yeni Kanun Tasarısı ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Neler Değişecek?

09.04.2018 tarihinde Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Bu tasarının, hem bir hukukçu hem de bir vatandaş olarak
topluma ve ceza yasalarına neler getirdiğini ve neler götürebileceğini inceleme gerekliliği duyduk.
Toplamda 10 maddeden oluşan bu tasarıyla birlikte;

 

1. 657 Sayılı Kanununda değişiklik yapılarak Devlet Memuru olma şartlarına çocukların cinsel istismarı suçundan mahkum olmamak şartı eklenmiştir.
Toplumsal olarak baktığımızda Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet ve irtikabın devlet memurluğuna
engel olduğu hukuk düzenimizde çocukların cinsel istismarı suçunun da bu maddeye eklenmesi
oldukça yerinde bir düzenlemedir.

2. Mahkemelerce de verilen takdiri indirim sebeplerinin açıkça gerekçesi ile birlikte kararlarda gösterilmesini esas almaktadır.
Hukukumuz gereği tüm kararlar gerekçeye tabii olsa dahi bu hüküm ile birlikte takdiri nedenlerde açık
ve şeffaflığın artırılmasının amaçlandığını düşünmekteyiz. Zira takdiri nedenler ile verilen indirimler
her zaman en çok tartışılan konulardan biri olmuştur.

3. Tasarının 3. Maddesinde toplum tarafından en çok talep edilen çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar suçunun cezasında artırıma gidilmiştir.
Buna göre; on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur hükmü, on altı ile kırk yıla
kadar şeklinde tasarının kabulü halinde değişecektir. Cezaların caydırıcılığı ilkesine hizmet eden
tasarının ilgili maddesinin tek başına, suç oranında azalmaya sebep olmayacağını düşünmekle birlikte
toplumsal diğer çalışmalarla birlikte sonuç verebilir niteliktedir.

4. Tasarının bu maddesi ile birlikte, çocuğu fuhuşa teşvik etmek, bunu kolaylaştırmak ve aracılık etmek suçuna 2000 gün adli para cezası alt sınırı getirilmesi öngörülmektedir. Yine bu maddede tasarının cezaların artırılması ile caydırıcılığın sağlanması amacına hizmet etmektedir.

5. En çok tartışılan ‘ kastrasyon ‘ hususu tasarının 5. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan dolayı mahkum olan kişi hakkında tahliye edilmesinden 3 ay önce ve tahliyesinden itibaren 5 yıla kadar, ayakta yahut yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması yönelik tedbire infaz hakimi karar verebilecektir.

Hali hazırda kimyasal kastrasyonu uygulayan birçok ülke bulunmaktadır. Ancak bu ülkelerde rızaya
bağlı olarak ve çeşitli rehabilitasyonlar ile birlikte uygulanmaktadır. Toplumu en derinden etkileyen ve
en çok tepki gösterilen konuların başında gelen bir suç tipi için öngörülmüş olsa dahi daha detaylı
olarak düzenlenmesi gereken ve sonuçları hakkında daha tıbbi veri elde edildikten sonra uygulamaya
geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Tasarının diğer maddeleri Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili olup genel hatlarıyla, çocuklarla ilgili
soruşturma ve kovuşturma aşamasında yayın yasağını, cinsel taciz mağdurlarının ifadelerinin kayıt
altında bir kez alınacağını ve sanık ile karşı karşıya getirilmeyeceğini düzenlemektedir.

Tasarı genel hatlarıyla , toplumun beklentilerini karşılar niteliktedir. Ancak yukarıda belirttiğimiz bazı
hususlarda daha açık düzenlemeler yapılmasını aynı zamanda cezaların artırılmasını destekler
nitelikte, toplum genelinde, okullarda panel ve eğitimlerle halkın süreç konusunda daha çok
bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

 

 

Av. Gülbahar GEDİKOĞLU

Yorum Yap

Yorum Yap