EkonomiSektörel Bilgiler

Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Ticari Alacak sigortası, Alacak sahibinin teminat dışında kalan vadeli tüm alacaklara karşı yurt içinde ve yurt dışından oluşabilecek risklere karşı korur.

Ticari Alacak Sigortası Hakkında Bilgiler

Küresel ticaretin gelişmesi, büyümesi ve sınırların kalkar bir hale gelmesiyle birçok şahıs ya da işletmeler ilişkilerini sadece yerel olarak tutmayıp uluslararası bir boyutta da alışverişini sürdürüyor. Bu etken, alacaklardan doğacak riskleri ve bu risklerin takibatını zorlaştırmaktadır. Bu nedenden dolayı alacak sahipleri alacaklarını sigortalatma ihtiyacı görüyor. Çünkü tahsil edilemeyen alacak büyük ölçekli kayıplara neden olmaktadır.

Peki alacakları ‘tahsil edememe’ ne gibi durumlarda ortaya çıkar? Bunun işletmeden kaynaklanan; ‘İflas ve Geç ödeme’  riski olduğu gibi Politik nedenleri de mevcuttur. Bunlar;

 • Savaş
 • Ambargo
 • Fonların transfer riski
 • Kamunun ödememe riski
 • Alıcı ile satıcı arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar.

İfade ettiğim tüm bu risklere karşı Ticari Alacak Sigortası yapmak işletmenizin işlerinde sürekliliği sağlayabilmesine, bilançosuna bağlı olarak uygun maliyetlerle profesyonel destek almasına ve alacaklarını kolay yönetebilmesine katkı sağlayacaktır.

Ticari Alacak Sigortasının Kriterleri Nelerdir?

 • Firma cirosunu beyan etmelidir ve bu ciro Ticari Alacak Sigortası poliçesi için yeterli (gerekli) görülmelidir.
 • Alacaklar; peşin veya banka teminatlı ve yurt içinde kamuya yapılan satışlar dışında olduğu sürece sigortalanabilir.
 • İşletmenin faaliyette bulunduğu sektör ve geçmişi ayrıca yurt dışı satışlarda alıcının bulunduğu ülkenin riski de değerlendirilir.
 • İşletmenin kendi grup şirketleri arasında yaptığı vadeli satışlar Alacak Sigortasına konu olamaz.
 • Alıcılar için talep edilen limitler talep tarihi itibariyle geçerlidir.
 • İhracatta peşin ya da akreditif sözleşmesiyle yapılan işlemler alacak sigortasının doğal olarak kapsamı dışındadır ve teminat dışıdır.
 • Akreditif dışında çek, senet yada ipotekle yapılan işlemler alacak garantisi kabul edilmez.
 • Eğer işletmenin sigortalattığı bir alacakta gecikme olursa bunu 1 ay içinde sigortaya bildirmelidir. Sigorta bu bildiri sonucunda harekete geçerek alacağın takibini yapacaktır. Konuya ilişkin tüm evraklar Sigortaya teslim edilmelidir.
 • Teminatın olmadığı her işlem belirlenen esaslara uyduğu sürece alacak sigortasına konu olur. Bu sebeple açık hesap ibareli alacaklarda kapsam içindedir.
Alacak Sigortası Nedir

Alacak sigortası sürecinin, alacaklı işletmenin alacağı sigortalatacak kriterleri sağlıyor olması ile başlayacağını söyleyebiliriz. Bu nokta da alacaklı işletme bir acenteye başvurarak isteğini ifade eder. Sigorta şirketi kendilerinden evrak talebinde bulunacaktır. Bunlardan en önemlisi tabii ki de işletmenin finansal verileri yani bilançosudur. Acente bilanço üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kendi kurumu açısından işletmeye onay verir ve Ticari Alacak Sigortası için poliçe düzenlenir. Ücretlendirme kısmı bilanço ve alacakların vadesine göre değişiklik gösterecektir.

İşletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden (bu husus önemli) ve bu satışların vadesi (120, 180, 360 gün ) ayrıca işletmeye ödenecek olan teminat, belirlenen bu esaslara göre yapılır.

Fatura bedeli dışında faturalardan  kaynaklanan anlaşmazlık durumlarında ortaya çıkan cezalar ve buna bağlı oluşan bir takım masraf ya da giderler kapsam dışında kalmaktadır.

Kamuya yapılan satışlar ve sigortalı ile alacaklı arasında ortada olan ticaret sebebiyle yaşanan anlaşmazlık, uyumsuzluk gibi durumlar; çözüme kavuşturuluncaya kadar tazminat ödemesi askıya alınır.

Ticari Alacak Sigortasında Suistimal İhtimali Var mıdır?

Çıkarılan her kanun yapılan her iyileşme insanoğlunun olaylara art niyetli yaklaşması sonucu suistimal edilebilir. Burada kanun koyucu ya da iyileştirmeye yapan taraf suiistimali önlemeye yönelik çaba harcayarak minimize edebilir. Bu da ancak mevzuatlar ile sağlanabilir.

Yaygın Suistimal çeşitlerine incelediğimizde şıklar arasında Alacaklar yoluyla suiistimal seçeneği vardır. Her ne kadar Alacak Sigortasının suistimale karşı önlenmesi için kriterler koyulmuş olsa da içinde insan faktörü olması bakımından 0’a indirmek mümkün değildir. Ama Alacak sigortaları için kriterlerin ve koşulların koyulması ve poliçeyi yapmadan önce işletme bilançosunun inceleniyor olması ayrıca uzmanlar tarafından takibat yapılması; insanların suiistimal teşebbüsünde bulunmasını asgariye indirmektedir. Bu sebeple Alacak Sigortası güvenlidir, suiistimali minimize etmektedir fakat dinamik insan faktörünü suistimale teşebbüsünden alıkoymak insanın kendi vicdanıyla ilgili bir durumdur. Bu noktada Alacak Sigortası önlemini almıştır.

Ayrıca insanlar bildiğimiz gibi en büyük suiistimalleri paravan şirket ve grup içi şirket işlemlerinde üzerinden gerçekleştiriyor. Alacak sigortasının grup içi işlemlerden doğan alacakları kapsamaması, suiistimali önleyici en önemli kriterlerinden biridir diye söyleyebiliriz.

Etiketler

MELİH KÖSEOĞLU

YoungCorners.com / Kurucu

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen sitede gezinmeden önce reklam engelleyicisini kapatın, sitemizde bulunan reklamlar sizi rahatsız etmez.