ingilterede yargıçlar neden peruk takar

İngiltere’de Yargıçlar Neden Peruk Takar?
12 May, 2018

İngiltere’de Yargıçlar Neden Peruk Takar?

Peruğun tarihi ilkçağlara kadar dayanmaktadır.Peruk yüzyıllardır bazen süslenme aracı bazen ise statü göstergesi olarak kullanılmıştır.Mesela Mısır’da peruk iki farklı şekilde kullanılırdı.Peruk kullanımının asıl amacı yazları sıcaktan...