değer

Teknoloji ile Giden Değerlerimiz
10 Şub, 2019

Teknoloji ile Giden Değerlerimiz

Teknolojiden bahsederken hep getirdiği fayda ve ranttan bahsederiz ya götürdükleri? Kanaatimizce teknolojinin bizden götürdüğü değerler nerdeyse bize sağladığı fayda/refah kadardır. Teknoloji kelimesi yunanca ‘tekno’ ve ‘logia’...