İlginizi Çekebilir
Ping Azaltma
 1. Ana Sayfa
 2. İpucu
 3. Proje Yönetimi Nedir?

Proje Yönetimi Nedir?

Proje Yönetimi Nedir?

Proje nedir?

Proje, genellikle bitiş noktası belli, bağımsız bir biçimde yürütülebilir hale getirilmiş planlar olarak tanımlanabilir. İnşaat ve makine projesinden, bilimsel araştırma projesine, oradan kuruluş ve işletme projesine kadar değişik görünümleri vardır.

 

Bir projenin daima;

1. İşlemler veya yapılanlar
2. Kaynaklar ve kullanılanlar
3. Koşullar ve sınırlamalar
gibi üç elemanı vardır.
Proje; planlaması, düzenlenmesi ve yönelimi ile uygulanmasına genellikle bir işletmenin birden fazla bölümünün ya da birden fazla kuruluşun katıldığı, bir kez yapılan, karmaşık ve kapsamlı tasarıdır.

 

Proje oluşturma diğer işlerden farklı bir olgudur.


Çeşitli Kısıtlar altında , yenilikleri ve tüm kaynakları kullanarak belirlenen işin yapılması sürecidir.

Rutin işlerden farkı;


1. Tekrarlanan bir olay değildir. Bundan dolayı, problemler ve çözümleri diğer işlerden farklıdır.
2. Projeler işletmelerin işlerinden farklı olduğu için yönetimi de farklıdır.
3. Projelerin süreci uzun olabilir. (rutin işler daha kısadır, belirlenebilirdir) Planlama ve organizasyon uzun sürebilir.
4. Bilgi toplama, programlama, uygulama, izleme ve farklı departmanlarla çalışmayı gerektirir.

 

Projelerde içerik de farklılıklar gösterebilir.


Çalışmalar yenilik ve beceri gerektirir.
Birlikte çalışmayı , tutum ve davranış değişikliğini gerektirebilir.
Çeşitli sektörlere ilişkin analizler yapmayı gerektirir.
Etkin, etkili, profesyonel ve ihtiyaçlara duyarlı bir proje yönetimi gerektirir.

“Her proje kendine has detay ve özellikler içerebilir.”
“Projeler koşulların gerektirdiği niteliklere sahip profesyonel elemanlardan oluşan teknik ekibin varlığını gerektirir.”

 

 

[vurgu color=”#81d742″]Yönetim nedir?[/vurgu]

Yönetim, bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme, aralarındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlama çabalarının toplamıdır.

 

 

[vurgu color=”#81d742″] Proje Yönetiminin Farklılıkları[/vurgu]

Proje yönetiminin farklılıkları, belirlenen kaynaklar (para, iş gücü, ekipman ve teknoloji) belirlenen süre içerisinde kullanılmaktadır. Belirlenen zaman diliminde, belirli olan ekiple gerçekleştirilmekte olduğundan farklı özellikler içerir. Belli kaynakların (insan, para, bilgi teknolojisi, zaman) kullanımını içermektedir. Belirli bir hiyerarşi ve sistem içerisinde çalışmayı gerektirir.

“Projelerin karmaşıklığı danışmanlığa olan ihtiyacı gerektirebilir.”
Proje yönetimi, amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli olan faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulaması ve kontrol edilmesi sürecidir.”

 

 

[vurgu color=”#81d742″]  Proje Yönetimi Özellikleri[/vurgu]

Proje yönetiminde organizasyon,planlama,izleme ve değerlendirme süreçleri çok esnek olduğundan işletme yönetiminden farklıdır. Proje yönetiminin temelini genel yönetim bilgi ve becerileri oluşturmaktadır. Proje Yönetimi kısıtlı kaynakların olumlu ,sistemli ve başarılı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili sanat ve aynı zaman da bir bilimdir. Yönetim sanatı, faaliyetlerin elemanlar aracılığı ile yaptırılması eylemidir. Yönetim bilimi ise işletmenin planlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin operasyon ve kontrollerin planlanmasıdır.

 

 

 

[vurgu color=”#81d742″]Proje Yönetiminin Temel Özellikleri[/vurgu]

 1. Ekip çalışmasını gerektiren bir süreçtir dolayısı ile birden fazla kişiye ihtiyaç duyar.
  2. Proje ekip elemanlarının bilgi, yetenek ve tecrübelerini en iyi şekilde kullanmalarını gerektirir.
  3. Projede görev alan her elemanın katkı ve katılımını gerektirir.
  4. İnsan,bütçe ve zaman arasında uyum ve işbirliğini zorunlu kılar.
  5. Projede uyum,işbirliği,verimlilik ve amaca birlikte ulaşma temel koşuldur.

 

 

 

[vurgu color=”#81d742″]Proje Yönetim Sürecinin Temel İşlevleri[/vurgu]

 1. Planlama: Proje faaliyetlerin beklenilen sonuçlarının tanımlanması.
 2. Organizasyon: Proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için; faaliyetleri yönetebilir görevlere ayırma ve organizasyon yapısı içerisinde bu görevleri yürütecek kişilerin özelliklerinin belirlenmesi işlemidir.
 3. Uygulama: Gelişmenin izlenmesi, öngörülen ve gerçekleşen durumunun karşılaştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.
 4. Kontrol: Gelişmenin izlenmesi, öngörülen ve gerçekleşen durumun karşılaştırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.

 

 

 

[vurgu color=”#81d742″]Proje Yönetimi nedir?[/vurgu]

İş gücü, malzeme, zaman, para ve iletişim teknolojisi kaynaklarını kullanarak, yapılması gereken bir dizi faaliyetin, tanımlama, planlama, liderlik, izleme, ve tamamlama işlerini yerine getirerek, belirlenen süre, maliyet, performans ölçütlerine uygun olarak, organizasyonun ana çalışma sistemini bozmadan ve işletme kültürünü değiştirmeden gerçekleştirilmesi sürecidir.

 

 

 

[vurgu color=”#81d742″]Proje Yönetiminin Yararları[/vurgu]

 1. Amaçlara ne zaman ve nasıl ulaşılacağının bilinmesidir.
  2. Maliyetlerin baştan hesaplanması
  3. Zaman planlaması için zaman sınırlarının belirlenmesi
  4. Düzeltici tedbirlerin alınması için kontrol sisteminin kurulması
  5. Proje elemanlarının tecrübe ve yeteneklerinin geliştirilmesi
  6. Tüm görev tanımlarının şema ile görülebilmesi
  7. Sürekli raporlama ihtiyacının asgari düzeye indirilmesi

“Faydanın alınabilmesi için; müşteri istekleri, proje riski ve teknolojik değişim engellerin aşılması gereklidir.”

Yorum Yap

Yorum Yap