İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Genel
  3. Segment, Segmentasyon nedir? (Müşteri Segmentasyonu)

Segment, Segmentasyon nedir? (Müşteri Segmentasyonu)

Segment, Segmentasyon nedir? (Müşteri Segmentasyonu)

Segmentasyon, stratejik yönetim ve pazarlama stratejilerinin başarısı bakımından var olan kaynakların en verimli biçimde nasıl kullanılacağının tespiti açısından önemlidir. Bu noktada müşterilerin yarattıkları katma değerlere göre sınıflandırılması ve oluşturulan segmentlerin de kendi içerisinde analizleri ile rakip firmaların bu segmentler için rekabetleri değerlendirilerek hangi segmentin işletme için en verimli biçimde nasıl katma değer yaratılacağı tespit edilir. Müşteri Segmentasyonu, Hedef Kitle Analizi çerçevesinde yapılan çalışmaların bütünüdür ve tüm pazarlama fonksiyon ve stratejilerin başarıya ulaşması açısından önemli bir araçtır.

Segmentasyon

En genel tanımı ile segmentasyon, müşterilerin yarattıkları katma değere göre sınıflandırılması şeklinde açıklanabilir. Ancak katma değerin dışındaki diğer faktörlerde müşteri segmentasyonunda göz ardı edilmemelidir. Müşteriler her şekilde gruplandırılabilir yani segmentlere ayrılabilir. Bu noktada en önemli nokta müşterilerin ortak ve baskın özelliklerine göre gruplandırılmasıdır. Bu gruplamanın pazarlama faaliyetleri, stratejik yönetim ve karar alma süreçlerinde taktik açılımlar ve öneriler sunması gerekir.

Segment Nedir?

Segment, pazarlama kavramı kapsamında belirlenmiş hedef ve amaçlar çerçevesinde belirlenen, bir takım kurallara göre oluşturulmuş hedef kitle grupları olarak tanımlanır. Segmentlerin başarılı biçimde oluşturulması hedef kitleyle doğru iletişimin kurulması ve onların istek ve ihtiyaçlarına cevap verilmesi açısından oldukça önemlidir.

Segmentasyonun amacı nedir?

Müşteri Segmentasyonu;

  • Potansiyel müşterilerin ortak noktalarının dağılımlarını tanımlar. (örneğin tutumları, davranışları, ya da pazarlama amaçlarımızla nasıl bir ilişki içerisinde olabilecekleri vb.)
  • Hedef kitlenin yaşam tarzı, inanç sistemleri, davranış biçimleri gibi konularda nasıl sınıflandırılabileceğini anlamamızı sağlar.
  • Hedef Kitle segmentlerinden her birinin kendi segment özelliklerine göre kısa ya da uzun vadedeki amaçlarımıza nasıl tepki vereceklerini öngörebilmemizi sağlar.
  • Hedef Kitlenin istek ve ihtiyaçlarına en uygun teklifleri, kampanyaları hazırlamamıza olanak sağlar.
  • Program ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve yayılması için uygun kanalları (örneğin, medya kanalları, kişisel iletişim ve sosyal destek ağları) tanımlamamıza olanak verir.

Segmentasyon Çeşitleri

Segmentasyon (Müşteri-Pazar Bölümlendirme) genel olarak yukarıda belirtilen amaçlara hizmet ederken segmentasyonu aşağıdaki çeşitleri üzerinden değerlendirebiliriz.

Coğrafi Segmentasyon: Müşterilerin, pazarlama amacına göre yerleşim ya da etkin oldukları coğrafi birimlere (ülke, şehir, ilçe, mahalle, kasaba gibi) bölünmesidir. Örneğin araç bakımı ve yedek parça ürünleri satan bir şirket, müşterilerini araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere göre ya da onların ulaşım noktalarına göre bölümlendirebilir.

Davranışsal Segmentasyon: Davranışsal Bölümlendirme, pazarlama stratejileri temelinde hedef kitle ya da potansiyel müşterilerin bir ürün ya da hizmete ilişkin ilgileri, tercihleri, onların herhangi bir ürüne yaklaşımları çerçevesinde yapılır. Örneğin yeni çıkan ürünleri takip eden ve bunları kullanmayı tercih eden kişilere yönelik bir bölümlendirilmeye gidilebilmektedir.

Durumsal Segmentasyon: Durumsal Bölümlendirme, kitle ya da potansiyel müşterilerin özellikle herhangi bir zaman içerisinde, bir ürüne ya da hizmete duydukları pazarlama talep ya da ihtiyaçlarına göre yapılır. Örneğin anneler gününde yapılan kampanyalar durumsal bir segmentasyon olarak değerlendirilebilir.

Demografik Segmentasyon: Hedef Kitlenin demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek vb.) bölümlendirilmesidir.

Psikografik Segmentasyon: Hedef Kitleniz nasıl bir aile hayatına sahip, onların harcama alışkanlıklarını kim etkiliyor?, Hedef kitlenin ürünlerinizi almasını sağlayacak unsurlar neler?, Hedef Kitlenin hobileri ilgi alanları ne?, Sunacağınız ürün ya da hizmet için hedef kitleniz gerekli alım gücüne sahip mi?, Hedef kitleniz sosyal medyayı nasıl kullanıyor? vb. soruların cevap bulduğu, onların hayat tarzı ve değerlerine ilişkin yapılan bölümlendirmedir.

Anahtar Kelimeler: Segmantasyon Nedir? Segment nedir? Segmentasyon Çeşitleri nelerdir? Müşteri segmentasyonunun amacı ve stratejik yönetim açısından önemi nedir?, müşteri segmentasyonu, segment nedir, segmentasyon, segmentasyon nedir, stratejik yönetim

Yorum Yap

Yorum Yap