İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Her Telden
 3. Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

 Bu yazımda psikolojik rahatsızlıklarda en kök salmış rahatsızlıkları belirteceğim. Kişilik bozukluğu öteki rahatsızlıklardan ziyade daha kök salmış kişinin karakterine işlemiş bir rahatsızlıktır. Bundan dolayı kişilik bozukluklarının tedavisi çok daha zordur. Kişilik bozukları genelde ergenlik veya erken erişkinlik döneminde kendini gösterir. Aynı zamanda kişiler, kişilik bozukluğundan dolayı değil farklı rahatsızlıklardan dolayı tedaviye başvuruyor ve tedavi esnasında kişilik bozuklukları ortaya çıkabiliyor.

  Kişilik bozukları üç ayrı kümede sıralanmıştır.       A kümesi: Garip veya Acayip Davranışlar ve Düşünme. Bu kategorideki rahatsızlıklar şizofreni belirtilerine benzer ancak şizofreni ile en büyük farkı, şizofrenide gerçeklik kaybı olurken bu kümede gerçeklik kaybı yoktur. Davranışları garip algılanır ve dedikleri anlamsız bulunur. Bu kümenin alt rahatsızlıkları:

 1. Paranoid Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta kişiler etrafındaki insanların kendisine karşı kötü niyetleri ve kendisine zarar vereceklerini düşündükleri için insanlara karşı aşırı şüpheci ve güvensiz davranırlar.

 2. Şizoid Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta sosyal yaşama karşı ilgisizlik ve duyguları ifade edememe görülür.

 3. Şizotip Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta garip düşünme ve garip davranış sergilenir. Konuşurken konudan alakasız konuşurlar.

  B kümesi: Dramatik, dengesiz, duygusal tavırlar ve kişilerarası ilişkiler. Bu kategorideki temel sorun dürtü ve duygusallıktır. İlgi çekmek için abartılı davranışlarda bulunurlar. Bu kümenin alt rahatsızlıkları:

 1. Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta kurallara uymama ve insanlara zarar verme görülür. Aynı zamanda en çok sıklıkla görülen kişilik bozukluklarından biridir.

 2. Histriyonik Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta ilgi çekmek için yüksek sesle konuşma, değişik saç modelleri vb. davranışlar gözlemlenir.

 3. Sınırdaki Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta iki uçta olma yani idealleştirme ve küçümseme arasında gidip gelmedir.

 4. Narsistik Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta empati yoksunluğu, kendini herkesten üstün ve farklı görmedir.

   C kümesi: Endişeli, korku veren duygular ve kronik kendinden şüphe etme. Bu kategorideki temel sorun özgüven eksikliği ve kişilerarası ilişkilerdeki zorlanmalar.

 1. Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta kişi başkalarına karşı aşırı bağımlı ve başkaları olmadan ve onların onay olmadan yeni bir harekete başlamada zorlanma yaşarlar.

 2. Kaçıngan Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta kişi eleştirilmemek için toplumdan uzaklaşır. Olumsuz yorumlardan çok korkarlar.

 3. Saplantılı –Zorlanımlı Kişilik Bozukluğu: Bu rahatsızlıkta katı mükemmeliyetçilik, işkoliklik ve değişime kapalı bir yapı vardır.

  Kişilik Bozuklarında çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak tedavisi en zor olan rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklarda terapinin yanında ilaç takviyesiyle tedavi yapılabilmektedir. Ancak psikoloji için en önemli noktalardan biri olan ‘bireysel farklılık’ durumuna da dikkat edilmesi gerekmektedir. Her insanın karakter yapısı farklı olduğu için aynı hastalığı geçirseler bile aynı tedavinin aynı sonuçları doğuracağını söylemek güçtür. Hastalığın seviyesi tedaviye olan olumlu veya olumsuz etkileşimde çok büyük bir rolü vardır. Aynı zamanda kişinin motivasyonu tedavide en büyük etkilerden birini oluşturmaktadır.

 

Yorum Yap

Yorum Yap