1. Ana Sayfa
  2. Eğitim
  3. İnkılap Nedir?, İnkılabın Özellikleri ve Safhaları

İnkılap Nedir?, İnkılabın Özellikleri ve Safhaları

İnkılap Nedir?, İnkılabın Özellikleri ve Safhaları

1- Sosyal, siyasal, ekonomik ve dini alanda yapılan köklü değişikliklerdir.

 

Siyasal Alanda; Saltanatın kaldırılması
Sosyal Alanda; Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 

Ekonomik Alanda;

  • Aşar vergisinin kaldırılması
  • Osmanlı İmparatorluğu döneminde köylü ağır vergiler altında ezilmekteydi. Özellikle bu vergi genel bütçe gelirinin %40’ını oluşturuyordu. Yani Türk Devleti 17 Şubat 1925’de çıkarılan bir kanunla aşar vergisini kaldırdı.

 

Dini Alanda;

  • Laikliğin kabul edilmesi

 

2-Halk iradesiyle mevcut düzenin yıkılıp yeni düzen kurulmasıdır.

 

İnkilap; Evrim, Reform, Islahat ve İthilalden farklıdır.

İhtilal; İnkılabın bir evresine teşkil eder. İhtilal bir fikrin hareket noktasıdır.

Reform; Islahat deyiminin karşılığıdır. Toplum hayatında belirli alanda yapılan düzeltmeler, düzenlemlerdir. Burada asıl amaç toplum düzenine şekil verme ve ihtiyaçları karşılamadır. Reformlar, o ülkenin hukuk düzenine uygun yapılır. Zorlayıcı değillerdir. Yavaş yavaş gerçekleştirilir.

  • Osmanlı devletinde 17yy’da yapılan ıslahat hareketleri temel düzene bağlı kalınarak yapılmıştır.

 

 

İNKİLABIN ÖZELLİKLERİ

İnkılap halk hareketi ile mevcut düzene zor kullanarak yıkmayı ve yıkılan düzen yerine yeni bir düzen kurmayı ifade eder.
a-) İnkılap bir halk hareketidir. İnkılap ani bir hareket olmayıp yavaş gelişen, oldukça uzun bir sürecin eseri olarak ortaya çıkan bir harekettir. İnkılap bir kişiye, bir sınıfa ve zümreye dayanan; toplumca benimsenmeyen inkılap bir halk hareketi değildir.

Türk inkılabında genelgeler yayınlanması ve kongreler yoluyla örgütlenmenin sağlanması gibi çalışmalar, inkılabın topluma benimsetilmesi amacına yöneliktir.

b-) İnkılap mevcut düzeni yıkma olayıdır. Eskimiş yıpranmış geri kalmış çağın gelişmelerine ayak uydurmamış düzeni yıkar.

c-) İnkılap yıkılan düzen yerine yeni bir düzen kurmayı amaçlar; İnkılap sayesinde eski düzeni temsil eden kurumlar yıkılır ve kendi kurumlar kurulur.

 

 

İNKILABIN SAFHALARI

a-) Fikir Hazırlık Safhası; Toplumdaki değişiklik fikrinin ve tohumların ekildiği ve geliştirdiği devredir. Düşünürler, yazarlar ve filozoflar hazırladıkları fikirleri topluma sunarak topluma yön verirler.

  • Türk inkilabının teorik ve ideolojik hazırlığı yoktur. Tarihi gelişmeler bu hazırlığa zaman bırakmamıştır.

b-) İhtilal Safhası: Mücadele safhasıdır. Türk inkılabında bu safhada bir taraftan işgalcilere diğer taraftan da Osmanlı yönetimine karşı mücadele edilmiştir.

c-) Yeni Düzenin kurulması: İhtilal başarıya ulaştığında eski düzene ait kurumlar yıkılır. Artık yapılması gereken yeni ve çağdaş kurumların getirilmesidir.
Türk inkılabı birden bire ortaya çıkmış değildir. Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde görülen içte ve dışta meydana gelen gelişmeler Türk inkılabını hazırlamıştır. Bu bakımdan Türk inkilabını anlamak öncelikle geçmişteki olayların bilinmesiyle mümkün olacaktır.

Yorum Yap

Yorum Yap