İpucu

İlkel Şifreleme (Kriptoloji) Yöntemleri

Kritpoloji yöntemleri klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır. Kriptoloji’nin geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. İnsanlar bu yıllarda bilgiyi saklamak adına çeşitli kriptolama yöntemlerine başvurmuşlardır. Bu yöntemler çoğu zaman fiziksel yöntemlerdir. Örneğin eski Yunanlılar mesajlarını gizli bir şekilde ulaştırabilmek için, kölelerin saçları kazıtılarak gönderecekleri mesajı kafasına yazmışlardır. Belli bir zaman sonra saçları uzayan köleyi, alıcıya gönderilir ve alıcıda kölenin saçlarını tekrar kazıtarak mesajı okumuş olur. Bu şekilde ilk şifreleme yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlere klasik yöntem denmektedir.

 

Klasik Yöntem Şifrelemeler oldukça basit tasarlanmış şifreleme yöntemleridir. Bu yazıda Klasik Şifreleme yöntemlerinden dördünü anlatacağım. Siz eski çağlarda bilgi güvenliğine bakarsanız birçok klasik şifreleme yöntemi bulabilirsiniz.

Şifreleme Yöntemleri

1-) Sezar Şifreleme Yöntemi

Adından da anlaşılacağı üzere Romalı Lider Sezar savaşda mesajlarını bu yöntemi kullanarak iletmiştir. Bu yönteme de adını vermiştir. Sezar Şifreleme Yönteminde bir anahtar, ve gizli mesaj bulunmaktadır.

Örnek Mesaj : ” Şeref ”

Anahtar : 2

Şifreli Mesaj : ” UGŞGĞ”

burada ki örnekten de anlaşılacağı üzere örnek mesajda ki harfler anahtara göre alfabede ki harf sırasınca arttırılarak şifreli mesaj oluşturulur. Sezar Şifreleme Yöntemine saldırı olarak anahtarların hepsi denenebilir

 

2-) Yerine Koyma Yöntemi

Yerine koyma yöntemi; bir alfabede ki harflerin yerine, aynı alfabede ki harfleri koyarak oluşturulan yöntemdir. Bir tablo oluşturularak alfabede ki harflere karşılık gelen harfler yazılır ve şifreli mesaj bu tabloya bakılarak oluşturulur. Örnek olarak 5 harfli bir alfabemiz olsun;

A = D

B = A

C = E

D = B

E = C

Bu tabloya göre;

Örnek Mesaj: “BABA”

Şifreli Mesaj: “ADAD”

şeklinde olacaktır.

Bu yöntemi kırmak için Brute Force(kaba kuvvet) kullanılabilir. Örneğin ‘A’ harfi için karşılık gelen 5 farklı harf var . ‘A’ harfine karşılık gelecek şifreli harf ‘B’ harfi için kullanılamayacağı için ‘B’ harfine karşılık gelen 4 farklı harf oluyor. Bu durumda 5! (120) farklı sonuç denenerek bu şifreli mesaj çözülebilir.

 

3-) Doğrusal Şifreleme Yöntemi

Bu şifreleme yönteminde doğrusal fonksiyonun formülü y = ax+b kullanılır. Bu formulde x, şifrelenecek mesajı temsil ederken; y, şifreli mesajı temsil etmektedir. a ve b ifadeleri de anahtarı oluşturmaktadır.

Örnek Mesaj : “BABA”

Anahtar: (4,2)

Bu durumda y = ax+b denkleminde a yerine 4, b yerine 2 ve x yerine de örnek mesajda ki her harfin karşılığı yazılır. Yani ‘B’ harfi için alfabede ki sırası olan 2 rakamını kullanarak; 4*2+2 = 10 ‘B’ harfinin şifreli hali alfabede ki 10. harf olan ‘J’ harfi kullanılır. Aynı şekilde ‘A’ harfi için de alfabede ki 6. harf olan ‘F’ harfi kullanılır. Bu durumda;

Şifreli Mesaj: “JFJF”

şeklinde olur.

Bu Şifreleme yöntemini çözmek için frekans analizi yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde metinde bulunan harf sıklığına göre frekans tablosu oluşturulur ve normal dilde en çok kullanılan harf muhtemelen şifreli metinde en çok kullanılan harfe karşılık gelmektedir.

 

4-) Viegnere Şifreleme Yöntemi:

Burada şifreli mesaj her harfe değil bir harf bloğuna uygulanır.

Örnek Mesaj = “BABA”  |  2 1 2 1 (Harflerin Alfabede ki sırası)

Şifreleme anahtar kelime = “ALİ”    |   1 12 9  (Harflerin Alfabede ki sırası)

daha sonra örnek mesajın alfabede ki sıralamasını şifreleme mesajının alfabede ki sıralamasıyla topluyoruz.

02  01  02  01        => BABA Kelimesinin Alfabede ki sırası

+   01   12  09  01        => ALİ Kelimesinin Alfabede ki sırası

———————————–

03   13  11   02      => Şifreli Mesajın Alfabede ki sırası

 

Bu durumda şifreli mesaj “CMKB” olarak bulunur. Mesajı açan taraf sistemin tersini uygularsa yani Şifreli mesajdan Anahtar kelimeyi çıkarırsa  şifreyi çözmüş olur. Bu yöntemin çözülmesi Yerine koyma ve doğrusal şifreleme metotlarından daha zor olacaktır.

 

 

Etiketler

Youngcorners

İletişim için: iletisim@youngcorners.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen sitede gezinmeden önce reklam engelleyicisini kapatın, sitemizde bulunan reklamlar sizi rahatsız etmez.