1. Ana Sayfa
  2. Eğitim
  3. Halk Edebiyatı Dönemin Genel Özellikleri

Halk Edebiyatı Dönemin Genel Özellikleri

Halk Edebiyatı Dönemin Genel Özellikleri

– Halk arasında gelişen “sözlü” edebiyattır.

– Dil: Halkın günlük konuşma dilidir.

– Şiirle müzik (musiki) iç içedir.

– Şiirler söz şairi “Ozan” ya da “Aşık” denilen kişilerce “Bağlama” adı verilen sazla söylenir.

– Nazım birimi dörtlüktür. Daha çok hece ölçüsü kullanmakla beraber aruz da kullanılır.

– Hecinin 7’li 8’li veya 11’li kalıpları kullanılır.

– Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

– Biçimden çok öze ve içeriğe önem verilir.

– Şiirlerde az da olsa söz sanatlarına yer verilir.

– Konuları aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik vb.

– Deyimlere ve halk söyleyişine yer verilir.

– Benzetmelerde somut kavram ve varlıklardan faydalanılır.

– Halk şairleri şiirlerini “Cönk” adı verilen kitapta toplarlar.
– Koşma, Mani, Türkü, Semai, Varsağı, Destan ilahi nazım biçimleri kullanılmıştır.

Yorum Yap

Yorum Yap