İlginizi Çekebilir
Türk Okçuluğu
  1. Ana Sayfa
  2. Kültür & Sanat
  3. Halı Sanatı

Halı Sanatı

Halı Sanatı
1

Orta Asya’da başlayıp bütün dünyaya yayılan halı sanatı, çadırlarda, duvarlarda, evlerde yer almış, zaman içinde gelişmiş ve değişmiştir. İhtiyaca cevap vermenin dışında estetik açıdan da büyük önem taşımış ve sanat olma özelliğini daima korumuştur.

Halı sanatı, Türklere bağlı olarak, onların bulunduğu bölgelerde gelişmiştir. Türkler, yaşadıkları coğrafyalarda halının yüzlerce değişik renk, biçim ve motifte örneğini dünya sanatına kazandırmıştır.

Pazırık Halısı: Dünyanın en eski halısı olarak bilinen Pazırık halısının M.Ö. 3. YY’ da Orta Asya Hunları tarafından dokunduğu kabul edilmektedir. 1947 – 1949 yıllarında arkeolojik kazılar sırasında Sovyet Altay’larının Pazırık bölgesindeki bir mezar odası içerisinde bulunmuştur. Ayrıca ince yün iplik kullanılarak Türk düğümüyle dokunmuştur.

Yapılan arkeolojik araştırmalara göre, ilk önceleri insanlar ağaç kabuklarını ve liflerini hasır gibi örerek ilk dokumayı meydana getirmişlerdir. Daha sonraları Neolitik Dönem’de evcilleştirdiği koyunun yünlerini bükerek iplik yapmışlardır.
Sürekli yer değiştiren ve çadırlarda bir hayat sürdüren insanlar için halı, kolay taşınabilir, konulduğu zemini basılabilir hale getiren, aynı zamanda da ısı ve ses yalıtımı gibi faydaları olan bir nesneydi.
İlk zamanlar sadece bu işlevsel özellikleri için kullanılan halılar, zamanla çevreye uyum sağlayan motiflerle bezendi ve mekan içerisinde estetik kaygılar taşımaya başladı.


Dolmabahçe Sarayı’nda Çekilmiş Bir Fotoğraf

Halı özel kullanımının yanında özel törenler ya da kutlamalarda mekanların dört duvarı arasında sergileniyordu. Kamusal etkinliklerde halı, bir masanın üzerinde bulunabiliyordu ya da ayaklarının altında halı bulunduran insanların otoritesini yansıtıyordu.
14. yy.’a gelindiğinde ise Avrupalı ressamlar tablolarında Türk halılarına ciddi bir yer vermeye başlamışlardır.

İşte Avrupalı ressamların tablolarında Türk halılarına yer verdiği birkaç örnek:

 

 

 

 

 

Cihat ŞEN

Yorum Yap

Yazar Hakkında

İstabul'da 1997 de doğdum . İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde okuyorum . El sanatlarıyla ve müzikle alakadarım. Gitar çalmayı biliyorum , genelde boş zamanım bununla geçiyor.

Yorum Yap