1. Ana Sayfa
  2. Kültür & Sanat
  3. Felsefe Gerekli Midir?

Felsefe Gerekli Midir?

Felsefe Gerekli Midir?

Felsefe Yunancada Philia (Sevgi) – Sophia (Bilgelik) kelimelerinden türeyerek Philosphia ( Bilgelik sevgisi) olarak ifade edilmiştir. Philosophia durup dinlenmeden doğru bilgiye ulaşmaya çalışma eylemidir.

Bu terimin oraya çıktığı zaman dilimlerinde kabul gören iki düşünür tipi vardı:

 

Philosophos: Bilgelik ve hakikati elde etmeye çalışanlar.

Sophos: Bilgelik ve hakikatın ellerinde olduğuna inanan insanlar.

Filozof: Bilgeliği seven ve hakikatı arayan ve bunlara ulaşmak için çaba sarfeden kişilere filozof denir.

 

 

Bilgelik sınırlı varlıkların bilinmesinden daha çok genel varlıkların bilinmesini ve bunlar hakkında tümel bilgiye ulaşmasını ifade eder. Örneğin; Bir Biyoloğun canlı mekanizmalarını inceleyip düzenli planlı ve sistematik halde çalışan bu biyolojik sistemi açıklaması bilgiyi ifade etmesidir. Fakat bu bilgiden her şeyi düzenli işlesin diye tasarrafunda tutan bir yaratıcının varlığına ulaşması bilgeliktir.

 

FELSEFE NASIL DOĞMUŞTUR

Felsefe’nin doğuşu insanlığın var olama sebebini aramak ve var olanların hikmetini arama çabasından meydana gelmiştir. Ve bu çabaların yüz yıllardan beri oluşturduğu birikim Felsefe’yi zenginleştirmiştir.

 

 

İnanışın içinde sürekli var olan bilme isteği vardır. Bunu Aristoteles ‘Metafizik’ isimli eserinde “Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister.” ifadesiyle dile getirmiştir.

 

Felsefenin oluşum aşamasında etkili olan etkenleri temel olarak sıralarsak:

  • Hayatı sorgulama
  • Çevreyi bilmek ve arkasındaki anlamı tanımak
  • Hayatın içinde var olan kurum ve inançları sorgulamak
  • Refah seviyesinin yüksek olmasıyla insanın felsefi düşünceye yönelmesi
  • Özgür ortamın varlığı

İnsan var olduğundan beri varlığın ve kendi yaşamını anlamını bulmaya çalışmıştır. Bu anlamı bulma ihtiyacı tarihin derinliklerine dayanmaktadır. Mitolojik inançların sorgulanmasından günümüzde kabul gören her inancın sorgulanmasıyla bu devam etmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap