Bilim & TeknolojiYaşam

Enerjinin Bugünü ve Geleceği

ENERJİNİN GELECEĞİ VE ÜLKELERİN PLANLARI

Enerji, dünden bugüne her bireyin ihtiyaç duyduğu temel bir gereksinimdir. Günlük yaşamımızda  enerjiyi  ihtiyaçlarımız doğrultusunda farklı formlarda kullanmaktayız.

 

Elektrik-Isı-Mekanik enerjisi en sık kullanılan enerji çeşitleri arasındadır. Bahsedilen enerji çeşitlerini üretmek için hangi enerji kaynaklarını kullanıyoruz?

 • Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları.

Fosil yakıtların ömrünün gelecekte enerji üretimini sürdürebilmek için yeterli olamayacağı ve iklim değişimleri üzerisinde çok büyük bir etkisi olduğu net bir şekilde görülebilmektedir.(Kömür 230, Doğalgaz 65, Petrol 42 Yıl)

Enerjinin daha çevreci ve verimli bir şekilde kullanımı için son 15-20 yıldan beri çeşitli alternatifler üretilmeye çalışılmış ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar artmıştır.

 

Avrupa Birliği’nin enerji politikası 2020 hedefleri doğrultusunda doğaya daha az zarar vermeyi ve doğal kaynakları verimli kullanılmasını amaçlamakta.

 • Karbon emisyonunu 20 % oranında azaltmak,
 • Enerji verimliliğini 20 % oranında arttırmak,
 • Yenilebilir enerji kaynaklarından 20 % oranında yararlanmak.

 

Amerika Birleşik Devletleri’nin yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi için koyduğu hedeflerse 2025 için % 40-45, 2035’e kadar % 55-60 ve 2050’ye kadar % 80’lik enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak.

 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi için attığı adımlar ve hedefleri neler?

 

Türkiye’nin, hidroenerji, jeotermal, güneş, rüzgar, enerji potansiyeli sırasıyla 216 milyar KWh, 31500 MWt, 500 Mtep/yıl, 400 milyar KWh’tir. Türkiye’de jeotermal enerji kaynaklarından 20 MW güç üretilmekte ve bu miktar 2020 yılında 1000 MGW olması öngörülmektedir. 2020 yılında sadece jeotermal enerji kaynağından elde edilecek enerji ile 1 milyon 250 bin konut ısıtılacak. Rüzgar enerjisinin de 2025 yılında toplam elektrik ihtiyacının 7%’sini karşılaması beklenmektedir.(TEP:Petrol Ton Eşdeğer)

2017 Kasım Ayı Sonuçları

 

Türkiye’nin Enerji Sorunları Neler Olabilir?

Her geçen gün artan toplum nüfusunun enerji talebi de artmaya devam ediyor. Yukarıda da bahsedildiği üzere fosil yakıtların ömrünün kısalması ve YEK’lere gereken önemin verilmemesi gelecekte birçok risk ile karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Mevcut durumda dünyada da olduğu gibi ülkemizde de birincil enerji kaynağı olarak kömür, doğalgaz ve petrol türevleri kullanılmaktadır.

 

 

Özellikle Türkiye gibi enerji konusunda dışa bağımlılık oranı yüksek olan ülkeler için bu riskler daha büyük tehdit durumunda. 2016 yılı toplam tüketimi yaklaşık 280 milyar kwh olan Türkiye %78 oranında dışa bağımlı. Enerji Bakanlığı 2012 yılını ‘Kömür Yılı’ ilan etmesine rağmen 28 milyon ton civarındaki kömür ithalatı 2015 yılında 35 milyon tona yaklaştı. Hala da devam eden dışa bağımlılığımız gelecekte daha da büyük bir sorun yaratabilir. Bunun yanı sıra ;

 • Enerji de arz sıkıntısı
 • Yerli ve yenilenebilir kaynakların yeterli düzeyde kullanılamaması
 • Enerji verimliliğinin yeterince uygulanamaması
 • Özel sektör için yeterli destek ve teşvik mekanizmalarının uygulanamaması
 • Yetersiz enerji politikası, sorunları mevcuttur.

Enerjideki bağımlılığı azaltmak için aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir.

 • Nükleer santral kurulumu için çalışmalara başlanması(Mersin-Sinop)
 • Yenilenebilir Enerji Sistemlerine yatırımın artmaya başlaması
 • Enerji verimliliği üzerine çalışmaların yapılması

Enerji Yönetimi; Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemedenkalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke edinmektedir.

 

Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisi atamak ve  50.000 TEP ve üzeri işletmelerde enerji yönetim birimi oluşturma mecburiyeti getirilmiştir.(Elektrik, Makine, Elektrik-Elektronik Müh. enerji yöneticisi olabilmektedir.) (5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik)

 

Enerji Verimliliği Derneği tarafından yapılan açıklamalara göre;

Enerji verimliliği ile elde edilecek enerji kazancı YEK’lerden elde edilecek enerjiden daha fazla olduğunu ve bir yıllık tasarrufla 3600 okul, üç boğaz köprüsü, üç havalimanı, 738 tam donanımlı hastane yapılabileceğini ifade etmektedirler. Aynı zamanda “Enerji Takımı” adı altında ülkemizdeki her mecrada enerji verimliliğinin önemini anlatmak ve bilincini kavratmak için bir projeyi yürütmektedirler.

Türkiye’de enerji verimliliği için yapılan projelerden birkaçı tabloda gösterilmektedir.

 

 

ENDÜSTRİ 4.0 (4.SANAYİ DEVRİMİ)

Gelişen teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler enerji alanında da kullanılmaya başlanıyor. Özellikle Endüstri 4.0’ın dijitalleştirmeyi de beraberinde getirmesi enerji alanında da büyük değişikliklere yol açacak. Peki Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0  genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa miktarda ki bilgi yığınını veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve daha birçok yeniliklerle incelenebilir.(Akıllı Fabrikalar)

 

 

Endüstri 4.0’ın en büyük amacı, birbirleriyle haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israf yapan bir üretim yapmaktır. Dolayısıyla bu sistemleri uygulayabilecek nitelikli teknik personele ihtiyaç duyulacak fakat insan gücüne duyulan ihtiyaç da azalacaktır.

 1. ve 3. Sanayi Devrimi arasında bir evrede bulunan ülkemizin, 10 ila 15 yıl içerisinde tamamen Endüstri 4.0 girileceği düşünüldüğünde gelişen teknolojiyi yakalayıp rekabet edebilecek konuma gelmelidir.

 

 • Fabrikadaki robotlar üretimi gerçekleştirirken kendileri için yazılmış olan algoritmayı ve programı kullanarak bu süreci devam ettiriyor. Bu robotların herhangi bir yazılımsal saldırıya maruz kalması durumunda siber güvenlik konusu devreye girmektedir.
 • Veri depolama konusu da yine siber güvenlik çerçevesinde incelenen bir konu olmakla beraber enerji tüketimi konusunda da önemli bir etkiye sahip.
 • IOT kavramı herhangi bir sistemi-süreci internet bağlantısı üzerinden kontrol edebilme imkanı sunmaktadır. Tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, internet bağlantılı akıllı elektronik sistemlere denir. Evinizden fabrikanızı kontrol edebildiğinizi düşünün.
 • 3D baskı, tasarlamak istediğiniz bir ürünü size çok kolay bir şekilde sunabiliyor. Ya da kendi üretiminizi yapmak için büyük bir fabrikaya ihtiyaç duymadan evinizde bunu gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BENZER KULÜPLER

 

Sabancı Üniversitesi Enerji Kulübü:

Enerji Kulübü, dünyadaki enerji sorunsalına çözümler getirmeye yönelik çalışmalar yapan bir öğrenci kulübüdür. Genel olarak enerji verimliliği ve enerji tasarrufu ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşarak, bu konularda çözümler üretmeyi ve kampüsteki insanları bilinçlendirmeyi amaçlar.

IEEE PES Hakkında:

IEEE ODTÜ Güç ve Enerji Topluluğu ise IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu bünyesinde bulunan teknik alt birimlerden bir tanesidir. Dünya çapında 100,000’den fazla üyesiyle sektöre liderlik eden IEEE PES, alanındaki en önemli kurumlardan birisidir.

Üyeleri ile güç ve enerji konuları üzerine çalışmakta olan IEEE ODTÜ PES; geliştirdiği projeler, verdiği eğitimler, düzenlediği seminer ve konferanslar ile IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu’nun en aktif gruplarından birisidir Sektörel olarak belirlediği standartlar, destek verdiği Ar-Ge çalışmaları, uyguladığı eğitim programları ve bunların dışında aldığı bir çok etkin rol ile IEEE PES; mühendislerin, bilim insanlarının, öğrencilerin, sektörün liderlerinin ve onların çalışanlarının en büyük destekçilerindendir.

Amaçları:

 • Güç ve enerji konularına ilgi duyan ancak yeterli deneyime sahip olmayan kişilere destek olarak gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Güç ve enerji kongresi düzenleyerek insanları aydınlatmak,
 • Teknik geziler düzenleyerek enerji sistemlerinin çalışma prensiplerini kavramak,
 • Sektördeki yenilikleri takip ederek güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları üyelerine aktarmak,
 • Kısacası güç ve enerji konuları üzerine çalışarak üyelerine ve çevresine bir bilgi kaynağı olmaktır.

 

 

GÜÇ VE ENERJİ KONGRESİ-ODTÜ

Güç ve Enerji sektörlerinin incelendiği, IoT ve Smart Grid teknolojilerinin tanıtıldığı, sektördeki son gelişmelerin konu alındığı ODTÜ Güç ve Enerji Kongresi ek olarak staj fırsatları, iş imkânları, şirket stantları ve alternatif enerjili araç sergisi ile öğrencilerle!

 

 

Enerji Zirvesi Hakkında

Enerjinin en yüksek verimle üretilmesi, dağılması ve kullanılmasının; klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına ait potansiyelin de değerlendirilip sürdürülebilirliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.

Enerjiyi objektif bir bakış açısıyla ve bütün boyutlarıyla ele almak,  bu alandaki farklı düşünce ve projeleri paylaşmak amacıyla “Boğaziçi Enerji Zirvesi” adlı etkinliğimizi düzenliyoruz. Çünkü ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasının, enerji sorununun çözümü ile gerçekleşeceğine inanıyoruz.

&nbsp
 

Enerji Zirvesi programının konu başlıkları;

 • Enerji Politikaları ve Özelleşme
 • Yenilenebilir Enerji Oturumu (Rüzgar enerjisi, SolarBaba Güneş enerjisi oturumu)
 • Paralel Eğitimler( Workshoplar: Elektrik enerjisi ticareti, Binalarda enerji verimliliği)
 • Şehirlerde Enerji Çözümleri ve İklimler (Enerji verimliliği, Akıllı Şehirler, Türkiye ve Dünya’da İklim ve Enerji)
 • Elektrikli Araçlar (Elektrikli Otomotiv Paneli)

 

 

2011 yılından beri İTÜ EMK tarafından düzenlenmektedir.

Temiz Enerji Günlerinin Amacı;

Akademisyenleri, sektörün önde gelen isimlerini, yatırımcı ve sanayicileri, öğrencileri aynı platformda bir araya getirmektir.

Yatırımcıların sektördeki gelişmelerden ve beklentilerden haberdar olma fırsatı bulduğu etkinlikte, öğrenciler de okulda aldıkları teorik bilgilere sektörden temsilcileri dinleyerek güncel bilgiler de eklemektedir.

 

 • Yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda farkındalık yaratmak
 • Yenilenebilir enerji konusunda ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki durumu karşılaştırma fırsatı yaratmak
 • Sektördeki son durumu akademik ve sektörel açıdan incelemek,
 • Akademisyen, yatırımcı, öğrenci, bürokrat ve şirket yetkililerini bir etkinlikte buluşturmak
 • Sektör içerisindeki iletişimi güçlendirmek
 • Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması konusuna dikkat çekmek
 • Enerji politikalarını uzun ve kısa vadede değerlendirmek.

 

Aynı zamanda Akıllı Ev Sistemleri ve Akıllı Evler ile ilgili konularda yazılar yazmaktadırlar.

 

Etiketler

ÖMER YILMAZ

6 Eylül 1995 yılında Erzurum\'un Aşkale ilçesinde doğdum aslen Manisalıyım. İlkokulu Turgutlu\'da liseyi de Demirci ilçesinde okudum. 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım. 1 yıl burada okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandım. Şu anda da elektrik mühendisliği bölümünde 2.sınıf öğrencisiyim. İlgi alanları: Elektrikli taşıtlar Alternatif enerjiler Kontrol, Robotik ve Otomasyon Yazılım

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen sitede gezinmeden önce reklam engelleyicisini kapatın, sitemizde bulunan reklamlar sizi rahatsız etmez.