1. Ana Sayfa
  2. Her Telden
  3. Ben Kimim? Sorusu

Ben Kimim? Sorusu

Ben Kimim? Sorusu

Aslında bu sorunun cevabı kolaylıkla verilebilir gibi görülse de daha derinlemesine düşünüldüğünde kolay bir yanıtı olmadığını söyleyebiliriz.

Bizi biz yapan karakterimiz, sosyo-kültürel bakış açımız, sosyo-ekonomik durumumuz, ilişkilerimiz… vb birçok etmen vardır. Fakat hayatımızda yaşadığımız olumlu veya olumsuz dönüm noktaları olduğunda kendimizde bir çok değişimler görürüz. Bu değişimlerde aslında ‘ben kimim?’ sorusunun durağan bir cevabı olmadığını kanıtlar.

Zamanla bakış açılarımız, ideolojilerimizde değişimler olur ve kendimizin geliştiğini ima ederiz. Gelişmek, yaşadığımız tecrübeler ve iletişimlerle bizi hayata dair bir adım daha zorlukları üstelenmemize yardım eder. Burada değinilmesi gereken nokta değişimlere adapte olma sürecidir. Her insan aynı durumda farklı tepkiler gösterir. Karakter yapımız yeni durumlara adapte olma sürecimizde en etkili olan dinamiktir. Fakat yazımın başında belirttiğim değişimler karakterimizi de etkiler mi buna değinmemiz gerekiyor. Karakter konusu için bir çok kuramcı farklı yaklaşımlarda bulunmuştur. Kimisi belli başlı karakter tipleri vardır derken bazıları daha karmaşık bir yapı olduğuna değinmektedir. Karakterin değişime açık olup olmama durumu ise daha tartışmalı bir konudur. Bazı kuramcılar karakterin değişime açık olmadığını savunurken bazı kuramcılar birkaç değişimin olabileceğini vurgular.

Insanoğlu karmaşık bir yapıya sahip olduğu için ve en önemlisi ‘bireysel farklılıkları’ olduğu için, insanları belirli kalıplara koymak kesin doğru bir sonuç çıkaramaz ancak genelleme tiplemeleri yapma olanağını sağlar. Bununla birlikte karakter değişimi olmasa bile yontulabilir özelliği vardır. Bazı insanların daha içe-dönük yapıları olabilse de zamanla bu özelliklerini yontarak daha dışa dönük bir yapıya ulaştırabilirler.
Sonuç olarak, ‘Ben kimim’ sorusunun şuan ki cevabınız ile on yıl sonraki cevabınız arasında çok farklar olacağını söyleyebiliriz. Hayatımızda her anlamda değişimden kaçınmamız olanaksızdır bu değişimlere adapte olmak ise sizin elinizdedir.

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap